Časopis za umjetnost i kulturu
Preuzmi

Intro

Intro

Na šta se priča svodi? Parole o slobodi…
Šetači-preletači? Slaba potpora…
Nije to glava-pisma… Ili jesmo ili nismo?
Ovo srce bubnja večni tam-tam otpora:

Živeti slobodno… Svetom se oriti…
Okićen perom sokola… Za urok protiv okova…
Živeti slobodno… Pesmom pokoriti…
Tvoj steg na svakom gradu je gde ti se neko raduje…

Dokle, bre, da nas voza zli čarobnjak iz Oza?
Dokle taj glupi džoker ''Ćuti, dobro je''? – Ma nije!
I čitav plen da skupe, pa ne mogu da vas kupe…
Da vam mladost kao sitan kusur odbroje…

Živeti slobodno… Svetom se oriti…
Okićen perom sokola… Za urok protiv okova…
Živeti slobodno… Pesmom pokoriti…
Tvoj steg na svakom gradu je gde ti se neko raduje…

Živeti slobodno_Đorđe Balašević

Arhiva