Časopis za umjetnost i kulturu
Preuzmi

Intro

Intro

Cvijeće već milijunima godina stvara trnje.
A ovce već milijunima godina jedu cvijeće.
I zar nije ozbiljno što hoću da shvatim zašto se cvijeće toliko muči da stvori sebi trnje koje ničemu ne služi?
Zar nije važan taj rat između ovaca i cvijeća?
Zar nije važnije i ozbiljnije od računa nekog debelog, crvenog uobraženka?

Mali princ

Arhiva