Časopis za umjetnost i kulturu
Preuzmi

Sadržaj

POEZIJA I PROZA

Karmen Škrlj

Kristina Posilović

Snježana Beronja

Marina Krleža

Kruno Filipović

Krešimir Vogrinc

Davor Mandić

Nataša Ivanković

Ana-Marija Vizintin

Kristina Heger ... Ćevapi

Karmen Škrlj ... Tri mrtvaci

Josip Naglić ... Ledeni zidovi gđe Gregory

Krešimir Vogrinc ... Dječak-kraljević i Mala vila

Iva Vianello ... Platonizam

Slavica Belić ... Hrvatski broj – broj 8

 

ZNANOST O KNJIŽEVNOSTI

Davor Mandić ... Intertekstualnost

Matija Budimir ... Crtice o književnosti

Matija Budimir ... Faca od satnika [prikaz novele „Kraljevska ugarska domobranska novela“ Miroslava Krleže]

 

ZNANOST O JEZIKU

Silvia Vozila ... Neke odlike diskursa SMS poruka

 

KUTAK ZA FILOZOFIJU

Marin Tomić ... Kako spoznati stvar samu po sebi [analiza Nietzscheova djela „Rođenje tragedije iz duha glazbe“]

Ana Maršanić ... Politička misao Johna Stuarta Milla

 

MLADI I TEOLOGIJA

Zoran Grozdanov ... Opravdanje po vjeri u Pavla

Andrea Rubinić ... Vjera vs. znanost

Entoni Šeperić ... Slikopisna „isusologija“ na raspelima Marca Chagalla

Arhiva