Časopis za umjetnost i kulturu

Eva Simčić

Eva Simčić
Rođena je u Rijeci 1990. godine. Završila je Salezijansku klasičnu gimnaziju u Rijeci. Trenutno je upisana na treću godinu studija hrvatskoga jezika i književnosti i filozofije na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Dugi se niz godina bavi debatom (2003. – 2011.), a zbog osobitih interesa pobuđenih tijekom studija trenutno je usmjerena na Open Access aktivizam. Aktivno surađuje sa Studentskom galerijom Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci te je sudjelovala u projektu USSUD Sveučilišta u Rijeci i Grada Rijeke 2012. godine.

Arhiva