Časopis za umjetnost i kulturu

Dejan Durić

Dejan Durić
Zaposlen je na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci. Područje interesa su mu psihoanalitička kritika, komparativna književnost, književnost i pamćenje te filmska kritika.
Objavio je zbirku filmskih eseja Filmska slagalica (2008). Dobitnik je nagrade „Vladimir Vuković“ Hrvatskog društva filmskih kritičara za filmsku kritiku u 2011. godini.

Arhiva