Časopis za umjetnost i kulturu

Dario Abram

Dario Abram
Dario Abram rođen je 25. srpnja 1990. godine u Rijeci i otad nije daleko odmaknuo. U međuvremenu je završio ekonomsku školu nakon koje je shvatio da od njega nema pravnika, a potom upisao Filozofski fakultet u Rijeci na kojem studira Hrvatski jezik i književnost i Engleski jezik i književnost. Trenutačno je polaznik diplomskoga studija/nastavničkoga i – kako bi stekao bilo kakvu praksu – radi s djecom u sklopu riječke Gradske knjižnice te sa srednjoškolcima/maturantima u sklopu priprema za državnu maturu. S biografske strane promatran, kategorizira se u prosječnoga studenta kroatistike i anglistike. S poetske strane promatran, i dan-danas ne zna što piše. Najčešće su to refleksivne pjesme s naznakama epskoga u sebi, no nerijetko se javljaju i ljubavne pjesme u kojima nastoji deklišejizirati dotičnu temu. U svakome slučaju fizički je kratak koliko mu je kratka biografija.

Arhiva