Časopis za umjetnost i kulturu

Polona Černič

Polona Černič (1983.) je od 2008. godine aktivna na području analize podataka i istraživanja. Godine 2010. je na Fakulteti za družbene vede diplomirala sociologiju (analitičko-teorijski smjer). Više od deset godina aktivna je u nevladinom sektoru na području nasilja nad ženama i djecom. Piše glazbene kritike, kratke priče i eseje.

Arhiva